Chiều cao nào phù hợp để lắp đặt quạt trần có đèn?

Theo chiều cao nào thì phù hợp với đèn trần quạt trần?
Câu hỏi này, có lẽ tất cả bạn bè thường sử dụng đều biết, chiều cao của đèn quạt trần thường khoảng 30-50, bao gồm cả quạt trần vì sự bùng nổ, bùng nổ, ngắn 6 cm, cộng với chiều cao của quạt trần và ánh sáng nói chung là 35cm hoặc vì vậy, trừ khi đèn quạt trần, chiều cao rất thấp.
Chiếc DEKA đó là đèn quạt trần nhà thường có 32 inch 36 inch 42 inch, 46 inch, 48 inch, 52 inch, 56 inch, kích thước 60 inch, chiều cao thông thường là 30-55, nếu chiều cao nhà của gia đình dưới 2 m 6, thì nó không phù hợp để lắp đặt .
Nhà tôi sẽ treo trần, có thể lắp quạt trần không?
A: Nếu trần treo trần, miễn là chiều cao trần từ mặt đất không nhỏ hơn 2 mét 6, nó có thể được lắp đặt, tôi có thể cung cấp cho bạn một sự bùng nổ dài hơn, giữa trần và mái vẫn còn một khoảng cách, vì vậy hãy bùng nổ lâu hơn.