เช่นเดียวกับพัดลมที่มีโคมไฟ, ใบมีดของพัดลมไม่มีแสงประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง, พลาสติก, ไม้อัด, ใบเหล็ก.
ขนาดมีตั้งแต่ 36 ถึง 60 นิ้วเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กห้องมาตรฐานห้องขนาดกลางและขนาดใหญ่.
ประกอบด้วยมอเตอร์ DC แบบประหยัดพลังงานและมอเตอร์ AC แบบเงียบ แฟน ๆ ของเราทุกคนมีระยะเวลารับประกัน 2 ปี 5 ปีสำหรับมอเตอร์.

Pages

Subscribe to พัดลมเพดานไม่มีแสง